Podstawowa opłata za udział w konferencji ASPE 2015 wynosi
– 300 zł przy płatności do 30 kwietnia 2015
– 350 zł przy płatności po 1 maja 2015

Opłata za udział w konferencji ASPE dla doktorantów wynosi
– 225 zł przy płatności do 30 kwietnia 2015
– 275 zł przy płatności po 1 maja 2015

Opłata ta zawiera, m.in.:
1. Materiały konferencyjne
2. Przerwy kawowe i wyżywienie podczas konferencji
3. Udział w uroczystej kolacji w dniu 8.05.2015

Uczestnicy którzy wniosą opłatę konferencyjną stają się członkami ASPE w 2015 roku.

Jeśli uczestnik zapłacił już składkę na ASPE za rok 2015, opłata konferencyjna wynosi:

– 150 zł przy płatności do 30 kwietnia 2015
– 200 zł przy płatności po 1 maja 2015
Opłata konferencyjna powinna zostać wniesiona przelewem na konto ASPE:
Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
mBank 23114020040000390274881018
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby/osób, za którą/e dokonywana jest opłata, oraz dopisanie: „opłata za konferencję ASPE 2015”. Rachunek będzie gotowy do odbioru podczas konferencji.