Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy przesyłać na adres: aspe2015.gdansk@ug.edu.pl.

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca: dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. UG

dr hab. Małgorzata Niesiobędzka

dr hab. Krystyna Adamska

dr Robert Bęben

dr Dorota Godlewska-Werner

dr Aleksandra Peplińska

mgr Jakub Wierzbicki

mgr Martyna Wojtaś

Komitet naukowy

Prof. dr hab. Tadeusz Tyszka

dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. SWPS

dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, prof. UŚ

dr hab. Małgorzata Niesiobędzka

dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. UG