Prosimy o nadsyłanie referatów i abstraktów na formularzu zamieszczonym na stronie (poniżej) na adres mailowy: aspe2015.gdansk@ug.edu.pl

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Termin zgłoszeń upływa 15 marca 2015 roku.

O akceptacji zgłoszeń zostaną Państwo powiadomieni nie później niż 31 marca 2015 roku.